Các hoạt động của Phạm Thùy Dung, Kinh nghiệm Kinh doanh Online

Eagle Day – Ngày đại bàng bay về tổ

Trong các bài viết của Dung, các bạn đều thấy cộng đồng Eagle Club được nhắc đến rất nhiều. Đây là cộng đồng đã kiến tạo nên những nhà kinh doanh mới. Những người lấy phục vụ khách hàng làm giá trị cốt lõi. Ngày hội Eagle Day hàng năm, các anh chị em thường… Read More Eagle Day – Ngày đại bàng bay về tổ