Những người bạn của Phạm Thùy Dung

Dương Duy Hùng và những trải nghiệm trong nghề Môi giới bất động sản

Dương Duy Hùng, bén duyên với nghề Môi giới Bất động sản Dương Duy Hùng tốt nghiệp ra trường có xuất phát điểm khá thấp so với bạn bè cùng tuổi do không chú trọng học hành. Vì thế anh luôn nung nấu động lực phải đuổi kịp các bạn thật nhanh. Tình cờ Dương… Read More Dương Duy Hùng và những trải nghiệm trong nghề Môi giới bất động sản