Trang chủ

Phạm Thùy Dung là một doanh nhân, nhà diễn giả, nhà đào tạo về Marketing và Hạnh phúc gia đình. Bà có nhiều kiến thức và trải nghiệm sâu rộng về các lĩnh vực trong kinh doanh và cuộc sống.

Blog này lập ra để chia sẻ những kiến thức về Marketing và Đời sống, Hạnh phúc gia đình. Những trải nghiệm từ chính sự thành công trong công việc kinh doanh và cuộc sống của bà.

Phạm Thùy Dung